Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Projekt "Powiat Średzki kształci zawodowo i profesjonalnie"

25-08-2021

Podstawowe informacje

Projekt pn. ,,Powiat Średzki kształci zawodowo i profesjonalnie’’ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 257 uczniów i 17 nauczycieli kształcenia zawodowego.
 
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych, dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym.
 
Projekt zakłada wyposażenie pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w zawodach: technik logistyk, magazynier logistyk w PZS nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej oraz technik elektryk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechatronik, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej, a także realizację płatnych staży uczniowskich dla ok. 180 osób oraz szkolenia dla nauczycieli i uczniów, podnoszące oraz dające możliwość zdobycia kwalifikacji i kompetencji zawodowych.
 
Okres realizacji: 1 czerwiec 2021 r. - 30 czerwiec 2023 r.
 
Całkowita wartość projektu: 3 330 497,03 zł
 
Dofinansowanie ze środków europejskich: 2 830 922,47 zł
 
Wkład własny: 499 574,56 zł
 
 
  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin