Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Program rozwoju infrastruktury drogowej Powiatu Średzkiego na 2018 rok

23-10-2017

Program rozwoju infrastruktury drogowej Powiatu Średzkiego na rok 2018

Program został opracowany w celu uregulowania zasad wspólnej realizacji zadań drogowych przez Powiat Średzki oraz samorządy gminne z jego terenu odnośnie dróg będących w zarządzie Powiatu.
Program ukierunkowany jest na realizację (od podstaw) nowych zadań inwestycyjnych wpływających na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, takich jak:
- budowa chodników (wraz z ewentualnymi kładkami),
- budowa ciągów pieszo-rowerowych,
- budowa zatok autobusowych,
- przebudowa skrzyżowań (w tym budowa rond),
- montaż sygnalizacji świetlnych.
 
Program służy typowaniu do realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych będących w zarządzie Zarządzie Powiatu w Środzie Śląskiej w oparciu o ustalone kryteria oceny i wyboru zadań. Określa metodologię postępowania przy realizacji wytypowanych zadań z udziałem gmin. Dzięki finansowemu wsparciu innych samorządów możliwa będzie realizacja większej liczby zadań, rozszerzenie ich zakresu oraz przyspieszenie terminu realizacji.
Zadania modernizacyjne takie jak: budowa, przebudowa i remont dróg, obiektów mostowych oraz innych elementów infrastruktury drogowej nie mogą być wnioskowane do realizacji w ramach niniejszego programu. Zadania te, w przypadku ich zasadności i potrzeb, mogą być realizowane przy udziale finansowym jst poza regułami niniejszego programu.
 
Składanie wniosków o realizację zadań w roku budżetowym 2018 rozpocznie się 20 października i potrwa do 10 listopada  br. Wnioski można składać w biurze podawczym starostwa lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, ul Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska. Liczy się data stempla pocztowego.

Załączniki

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin