Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Informacje, ogłoszenia

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie
19-10-2018

Ogłoszenie

Uchwała nr 320/2018 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 19 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożona na otwarty konkurs ofert
czytaj dalej ›
Ilustracja do informacji: Nabór na członka komisji
16-10-2018

Nabór na członka komisji

Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej o g ł a s z a nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
czytaj dalej ›
Ilustracja do informacji: Konsultacje społeczne
12-10-2018

Konsultacje społeczne

Zapraszamy do zgłaszania opinii i uwag do projektu „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
czytaj dalej ›
Ilustracja do informacji: Ostatnie dni na zmiany!
10-05-2018

Ostatnie dni na zmiany!

20 maja br. mija termin przerejestrowania się stowarzyszeń zwykłych, założonych przed 20 maja 2016 r., do nowego rejestru. Jeśli tego nie uczynią zostaną rozwiązane z mocy prawa.
czytaj dalej ›
Ilustracja do informacji: Współpraca w 2017 roku
04-05-2018

Współpraca w 2017 roku

Przedstawiamy sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.
czytaj dalej ›
Ilustracja do informacji: Małe granty
20-03-2018

Małe granty

Informujemy, że 15 marca 2018 roku do siedziby Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej wpłynęła oferta Fundacji F-XXI na realizację zadania publicznego, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (małe granty).
czytaj dalej ›
Ilustracja do informacji: Uwaga - zmiany w stowarzyszeniach!
23-01-2018

Uwaga - zmiany w stowarzyszeniach!

20 maja 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Wprowadzone zmiany obligują wszystkie stowarzyszenia zwykle powstałe przed tą datą do "przerejestrowania się", w ewidencji stowarzyszeń prowadzonej przez starostę powiatu, w terminie do 20 maja 2018 r. Brak wpisu po tym czasie spowoduje rozwiązanie stowarzyszenia z mocy prawa.
czytaj dalej ›
Ilustracja do informacji: Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji
27-04-2017

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Informujemy, że 24 kwietnia br. do siedziby Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej wpłynęła oferta Towarzystwa Miłośników Ziemi Średzkiej na realizację zadania publicznego, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (małe granty), z zakresu podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 
czytaj dalej ›
Ilustracja do informacji: 1% ma znaczenie
31-03-2017

1% ma znaczenie

Zbliża się gorący okres składania PIT-ów i tym samym decyzji o przekazywaniu 1% podatku. Zachęcamy mieszkańców powiatu do wykorzystania tego narzędzia i przekazania swojego podatku tym, co go potrzebują.
czytaj dalej ›
Ilustracja do informacji: Program współpracy bez uwag
30-12-2016

Program współpracy bez uwag

Protokół z konsultacji projektu „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2018”

Załączniki

1 2 3 4 5 6
  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin