Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności z powiatu

Ilustracja do informacji: Zarząd Powiatu z absolutorium

Zarząd Powiatu z absolutorium

9 radnych za i 8 wstrzymujących się to wynik głosowania za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej. Sesja absolutoryjna odbyła się 28 maja.
Część absolutoryjną poprzedziło rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie Powiatu Średzkiego za 2019 rok. Raport przygotowuje zarząd i stanowi on podsumowanie jego działalności, w szczególności realizację strategii, programów oraz uchwał rady powiatu podjętych w 2019 roku. Obowiązek jego przygotowywana wynika z nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym, i pierwszy raz rozwiązanie to wprowadzono w minionym roku. Ocena raportu stanowi podstawę do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania zarządowi powiatu. Radni powiatu stosunkiem głosów: 9 za, 8 wstrzymujących udzielili Zarządowi Powiatu w Środzie Śląskiej wotum zaufania.
 
Po tych punktach rozpoczęła się część absolutoryjna. Skarbnik powiatu odczytała opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu odnośnie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok. Po niej radni przyjęli uchwałę przyjmującą sprawozdanie finansowe Powiatu Średzkiego za 2019 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok. Następnie przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Wiatrzyk odczytał wniosek w sprawie udzielenia absolutorium. Komisja oceniła wykonanie budżetu pozytywnie i wnioskowała o udzielenie absolutorium zarządowi powiatu. Wniosek Komisji Budżetowej otrzymał pozytywną opinię Składu Orzekającego RIO. Ostatnim punktem było podjęcie uchwały absolutoryjnej. Za jej przyjęciem było 9 radnych, 8 wstrzymało się od głosu. Gratuluję panie starosto, gratuluję zarządowi tego absolutorium. Radnym dziękuję za opinie w tej sprawie – podsumował głosowanie przewodniczący rady Artur Bogucki.  
 
Na majowej sesji przyjęto jeszcze dwie uchwały:
- w sprawie  określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin