Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności z powiatu

Ilustracja do informacji: Majowa sesja w Centrum Kultury Alternatywnej

Majowa sesja w Centrum Kultury Alternatywnej

Przewodniczący Rady Powiatu w Środzie Śląskiej zaprasza na sesję rady nr XX/2020 w dniu 28 maja  2020 r. /czwartek/ o godz. 14.00, która odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Kultury Alternatywnej w Środzie Śląskiej - ul. Przyszkolna 3. 
Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2020 i Nr XIX/2020  z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.
4.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
5.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6.    Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji dotyczące stanu  bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Średzkiego w 2019 roku.
7.    Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej za rok 2019.
8.     Ocena stanu sanitarnego i bezpieczeństwa Powiatu Średzkiego za 2019 rok.
9.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
10.    Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej za rok 2019.
11.    Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2019 dla Powiatu Średzkiego.
12.    Ocena akcji "zima"
13.    „15 min. dla wyborców”.
14.    Rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie Powiatu Średzkiego za 2019 rok.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Środzie Śląskiej.
16.    Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok.
17.    Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok.
18.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Średzkiego za 2019 rok.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Średzkiego za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok.
20.    Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej.
21.    Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej.
22.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej.
23.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
24.    Interpelacje i zapytania radnych.
25.    Wnioski i oświadczenia radnych.
26.    Sprawy różne.
27.    Zamknięcie sesji.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin