Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności z powiatu

Ilustracja do informacji: Sesja absolutoryjna

Sesja absolutoryjna

9 głosami „za” przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej. Sesja absolutoryjna odbyła się 23 maja.
Zanim radni przeszli do najważniejszego punktu sesji, zajęli się raportem o stanie Powiatu Średzkiego obejmującym działalność zarządu Powiatu za rok poprzedni. Raport ten oraz wotum zaufania dla zarządu powiatu to nowe instytucje prawne wynikające z nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym. Po analizie raportu radni podjęli uchwałę o udzieleniu wotum zaufania stosunkiem głosów:  10 – za, 2 – przeciw, 5 – wstrzymujących się.
Później rozpoczęła się procedura absolutoryjna. Radni przyjęli uchwałą sprawozdanie finansowe powiatu za 2018 rok oraz sprawozdanie w wykonania budżetu za 2018 r. Następnie przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Wiatrzyk odczytała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium. Po przeanalizowaniu materiałów sprawozdawczych Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Powiatu i wnioskowała o udzielenia absolutorium. Wniosek Komisji otrzymał pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, który również odczytano na sesji. Za podjęciem uchwały absolutoryjnej głosowało 9 radnych, 7 wstrzymało się od głosu, a 1 osoba była przeciw.
Na sesji podjęto również dwie inne uchwały, w sprawie:
- zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
- ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Średzkiego od 1 września 2019 roku.
Złożone na sesji wnioski radnych dotyczyły podjęcia działań mających na celu zamontowanie fotoradaru w Krynicznie oraz sygnalizacji świetlnej w Osieku, przy przejściu dla pieszych przez drogę krajową nr 5.
W sprawach różnych przewodniczący rady zaprosił zebranych na uroczystą sesję z okazji 20-lecia reaktywacji powiatu i 30-lecia pierwszych wolnych wyborów, która obędzie się 7 czerwca.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin