Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności z powiatu

Ilustracja do informacji: Zapraszamy na sesję

Zapraszamy na sesję

Przewodniczący Rady Powiatu w Środzie Śląskiej zaprasza na sesję rady nr IX/2019, która odbędzie się 23 maja br. /czwartek/ o godz. 14.00 w sali konferencyjnej nr 205 Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej.
Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu  Nr VIII/2019 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.
4.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
5.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6.    Ocena Akcji Zima.
7.    „15 min. dla wyborców”.
8.    Rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie Powiatu Średzkiego.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Środzie Śląskiej.
10.    Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok.  
11.    Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok.
12.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Średzkiego za 2018 rok.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Średzkiego za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok.
14.    Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej.
15.    Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej.  
17.    Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
- ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Średzkiego od 1 września 2019 roku
18.    Interpelacje i zapytania radnych.
19.    Wnioski i oświadczenia radnych.
20.    Sprawy różne.
21.    Zamknięcie sesji.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin