Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności z powiatu

Ilustracja do informacji: 8. sesja Rady Powiatu

8. sesja Rady Powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu w Środzie Śląskiej zaprasza na sesję rady nr VIII/2019, która odbędzie się 25 kwietnia /czwartek/ o godz. 14.00, w sali konferencyjnej nr 205 Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu   Nr VI/2019, Nr VII/2019 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.
4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Roczne sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
8. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
10. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2018 Powiatu Średzkiego.
11. „15 min. dla wyborców”.
12. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.,
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Średzkim  a Powiatem Lubańskim w zakresie powierzenia zadania zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodku wsparcia,
- zmiany uchwały nr XIV/93/2011  Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia   29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2020,
- przyjęcia programu profilaktycznego mającego na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą   w rodzinie w Powiecie Średzkim na lata 2019 - 2020
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie sesji. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin