Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

News box

Ilustracja do informacji: PUP w Środzie Śląskiej realizuje projekt ze środków EFS

PUP w Środzie Śląskiej realizuje projekt ze środków EFS

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej od 1 maja br. do 31 grudnia 2024 r. realizuje projekt pn.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie średzkim (I)”.
 
 
Projekt realizowany jest z:
Priorytet: 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku
Działanie: 7.1 Aktywizacja osób na rynku pracy
Typ  7.1  A Projekty powiatowych urzędów pracy.
w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - Europejski Fundusz Społeczny PLUS.
 
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:
 1. Szkolenia: dla 32 osób bezrobotnych w tym: 7 w wieku 18-29 lat, dzięki którym uczestnicy projektu zdobędą kwalifikacje lub kompetencje niezbędne na rynku pracy- rekrutacja trwa do października 2024 roku lub wyczerpania środków.
 2. Staże: dla 67 osób bezrobotnych w tym: 35 osób w wieku 18-29 lat, dzięki którym uczestnicy projektu zdobędą kwalifikacje i doświadczenie zawodowe rekrutacja trwa do końca lipca 2024 lub do wyczerpania środków.
 3. Środki na działalność gospodarczą dla 53 osób bezrobotnych w tym 18-29 lat, dzięki którym uczestnicy projektu otworzą własną firmę (składanie wniosków tylko po ogłoszeniu naboru).
 4. Prace interwencyjne dla 5 osób w tym 3 osoby w wieku 18-29 lat, dzięki którym uczestnicy projektu zdobędą doświadczenie zawodowe. Rekrutacja rozpocznie się od stycznia 2024 i potrwa do końca maja 2024 lub wyczerpania środków.
 5. Pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe dla 157 osób bezrobotnych z tego 50 w wieku 18-29 lat. Przez cały okres trwania projektu.
Grupy docelowe:
Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w tyt. Urzędzie. w tym  znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:
 • kobiety,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby  o niskich kwalifikacjach.
Cel projektu:
Celem projektu jest poprawa szans na zatrudnienie osób, pozostających bez zatrudnienia zarejestrowanych jako bezrobotne w tym znajdujące się w najtrudniejszej  sytuacji na rynku pracy tj. kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.
 
Wartość projektu to 3 476 214, 59 zł. Więcej informacji na jego temat można uzyskać w siedzibie PUP - ul. Wrocławska 4, Środa Śląska lub pod nr tel. 71 317 25 05 wew. 113.
(pup)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
 • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
 • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
 • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
 • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin