Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

News box

Ilustracja do informacji: 41. sesja Rady Powiatu w Środzie Śląskiej

41. sesja Rady Powiatu w Środzie Śląskiej

Przewodniczący Rady Powiatu w Środzie Śląskiej informuje o sesji rady nr XLI/2021, która odbędzie się 25 listopada /czwartek/ o godz. 14.00, w sali konferencyjnej nr 205 Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej.
W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2) oraz mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców, pracowników starostwa oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych sesja odbędzie się bez udziału publiczności.
Posiedzenie będzie transmitowane na żywo na stronie Powiatu Średzkiego, zakładka Transmisje z obrad Rady Powiatu, link https://powiat-sredzki.sesja.pl/

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu   Nr XXXIX/2021 i XL/2021 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.
4.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
5.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6.    Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej.
7.    Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury Alternatywnej w Środzie Śląskiej.
8.     „15 min. dla wyborców”.
9.    Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- utworzenia i przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej w Środzie Śląskiej,
- zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Średzkiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej,
- ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie powiatu średzkiego,
- „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”,
- ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
- zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie sesji.    

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin