Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

News box

Ilustracja do informacji: Niepełnosprawni coraz aktywniejsi

Niepełnosprawni coraz aktywniejsi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt pn. „Aktywny Powiat” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 12 grudnia odbyła się konferencja podsumowująca jego 1. edycję.
Realizacja  projektu została zaplanowana na lata 2019 - 2020. Pierwsza edycja rozpoczęła się w styczniu i zakończyła w grudniu. Druga będzie realizowana w tych samych miesiącach w przyszłym roku. Obie edycje projektu przewidują takie same działania z zakresu aktywnej integracji oraz edukacji społecznej i obywatelskiej. 
Dwunastego grudnia odbyło się uroczyste podsumowanie pierwszej edycji. Dyrektor PCPR-u Katarzyna Misiuna wręczyła dwudziestu pięciu uczestnikom certyfikaty potwierdzające udział w projekcie. Dla przypomnienia wszystkich zadań wyświetlono prezentację dotyczącą zrealizowanych ścieżek aktywizacji uczestników.
Projekt PCPR-u skierowany jest wyłącznie do osób niepełnosprawnych, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, mieszkańców Powiatu Średzkiego, w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Jego głównym celem jest niwelowanie skutków niepełnosprawności, integracja społeczna jego uczestników jak również podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych.
 
W ramach projektu zaplanowano działania z zakresu aktywizacji społecznej i zdrowotnej oraz zajęcia z zakresu edukacji społecznej i obywatelskiej. W zakresie aktywizacji społecznej zaplanowano: poradnictwo o charakterze psychologicznym, poradnictwo o charakterze prawnym oraz wsparcie grupowe, które przybrało formę warsztatów teatralnych. We wrześniu acji uczestnicy programu wraz z trenerem prowadzącym i przy wsparciu pracowników ŚDS przygotowali przedstawienie pt. „Romeo i Julia czyli każdemu wolno kochać”, bardzo poztywnie przyjęte przez publiczność. W ramach treningu kompetencji i umiejętności interpersonalnych zorganizowano trzydniowe zajęcia wyjazdowe z programem terapeutyczno-integracyjnym do Kowar.
 
Aktywizacja zdrowotna to wyjazd rehabilitacyjny dla wszystkich uczestników i ich opiekunów do Ustronia Morskiego, gdzie czekały na nich liczne zabiegi oraz program integracyjny. Aktywizacji zdrowotnej służył też turnus rehabilitacyjny w Sarbinowie na przełomie września i października. Z uwagi na brak możliwości korzystania z kompleksowej rehabilitacji (fizjoterapii, hydroterapii, laseroterapii, itp.) oraz z uwagi na schorzenia i stan zdrowia uczestników wyjazdy rehabilitacyjne to niezwykle cenne działania. Projekt powolił też na organizację zajęć usprawniających na średzkim basenie. Zajęcia pod kierunkiem rehabilitanta odbywały się w lipcu, sierpniu i wrześniu. W listopadzie zorganizowano wyjazd do teatru Komedia we Wrocławiu na spektakl pt. „Boeing, boeing” jako część działań edukcyjno-społecznych.
 
– Udzielone wsparcie w ramach projektu stanowi bardzo ważny element w edukacji osób niepełnosprawnych i z pewnością wpływa na ich aktywność, samodzielność  i zaradność. Takie projekty jak ten, pozwalają przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu naszych domowników – podsumowała 1. edycję projektu Jadwiga Bodniewicz, kierownik Środowiskowego Domy Samopomocy. W styczniu 2020 r.  rozpocznie się rekrutacja do 2. edycji projektu. Więcej informacji o naborze będzie można znaleźć na stronie internetowej średzkiej placówki.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin