Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

News box

Ilustracja do informacji: 16. sesja Rady Powiatu

16. sesja Rady Powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu w Środzie Śląskiej zaprasza na sesję rady nr XVI/2019 w dniu 19 grudnia br. /czwartek/ o godz. 14.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej nr 205 Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 2. 
Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu   Nr XIV/2019 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 6. Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych w 2019 roku.
 7. „15 min. dla wyborców”.
 8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
- ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego,
- nadania statutu Muzeum Regionalnemu w Środzie Śląskiej,
- wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej przy ul. Przyszkolnej 1 w Środzie Śląskiej,
- wyrażenia woli utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Średzki,
- ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
- wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
 1. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o  projekcie uchwały budżetowej.
 2. Odczytanie opinii komisji stałych.
 3. Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych.
 4. Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nieuwzględnionych w projekcie budżetu.
 5. Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu uchwały.
 6. Dyskusja nad projektem budżetu.
 7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu.
 8. Głosowanie wniosków komisji stałych Rady Powiatu nieuwzględnionych przez Zarząd Powiatu w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Średzkiego na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 – 2024.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie sesji.                                                                                                                                                            

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
 • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
 • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
 • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
 • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin