Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

News box

Ilustracja do informacji: Konkurs plastyczny o emocjach

Konkurs plastyczny o emocjach

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej zaprasza przedszkolaków oraz uczniów do udziału w konkursie plastycznym.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celem konkursu jest propagowanie i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą.
 
Harmonogram konkursu:
28.10.2019 r. – ogłoszenie konkursu
28.10.2019 r. – 20.11.2019 r. – nadsyłanie prac konkursowych
21.11.2019 r. – 22.11.2019 r. – ocenianie prac konkursowych
25.11.2019 r. – 20.12.2019 r. – wystawa prac konkursowych w budynku Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej
02.12.2019 r. – ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród.
 
Warunki uczestnictwa:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do przedmowy konkursowej i/lub hasła konkursu.
Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora oraz wiek, klasę i nazwę placówki szkolnej, do której uczęszcza uczestnik konkursu oraz numer telefonu.
Praca powinna być wykonana własnoręcznie w dowolnej technice plastycznej w formacie A3.
Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, naruszać praw osób trzecich, jak również przedstawiać sytuacji, które nie spełniają powyższych warunków. Prace wykonane niezgodnie z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
Biorąc udział w konkursie tym samym rodzic/opiekun prawny dziecka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U z 2019 r. poz. 1781).
Prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły, do której się uczęszcza lub do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej, Środa Śląska ul. Wrocławska 2, pok. 215 w terminie do dnia 25 listopada 2019 r.
 
Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach:
przedszkolaki i klasy I-III
klasy IV – VIII
szkoły ponadpodstawowe.
 
Nagrody:
Nagroda główna w każdej kategorii.
Dla każdego uczestnika upominek.
 
Uwagi końcowe:
Organizator nie odpowiada za prace zniszczone podczas przesyłki.
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin