Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności z powiatu

Ilustracja do informacji: Spotkanie z wicemarszałkiem
21-04-2017

Spotkanie z wicemarszałkiem

Wczoraj starosta powiatu Sebastian Burdzy spotkał się z wicemarszałkiem województwa dolnośląskiego Iwoną Krawczyk odpowiadającą m.in. za rozwój regionalny, politykę przestrzenną i mienie województwa.
czytaj dalej ›
Ilustracja do informacji: Straż zawsze pomocna
21-04-2017

Straż zawsze pomocna

155 prac wpłynęło na powiatowy konkurs plastyczny „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”. Dziesięć z nich weźmie udział w etapie wojewódzkim.
Jury konkursu, pod przewodnictwem plastyczki Magdaleny Boguckiej, obradowo wczoraj w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej. Kierując się kryteriami: zgodność z tematem, poziom artystyczny, jakość i staranność wykonania wyłoniło dziesięciu laureatów.
Kategoria 6-9 lat:
I miejsce - Marcel Witkowski, Szkoła Podstawowa w Malczycach
II - Maciej Hamkało, Zespół Szkół w Rakoszycach
III - Matylda Kowalska, Zespół Szkolno-Przedszkolny ,,Nasza Szkoła” w Piotrowicach
Wyróżnienie: Jakub Brzeziński, Szkoła Podstawowa w Malczycach
Kategoria 10-13 lat:
I miejsce - Łucja Łach, Publiczne Gimnazjum w Miękini
II miejsce - Damian Stanisławczyk, Szkoła Podstawowa w Udaninie
III miejsce - Karolina Sieńko, Szkoła Podstawowa w Kostomłotach
Wyróżnienie - Wiktoria Sabat, Zespół Szkół w Szczepanowie
Kategoria 14 - nieukończone 18 lat:
I miejsce – Natalia Nowak, PZSP nr 1 w Środzie Śląskiej
Kategoria ośrodki specjalne, świetlice terapeutyczne:
I miejsce – Patrycja Lisek, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Środzie Śląskiej.
 
Wysoki poziom konkursu skłonił jury do wyróżnienia nagrodą specjalną jeszcze trzech prac. Ich autorami są: Bryan Oleśków - Szkoła Podstawowa w Kostomłotach, Dominik Zieliński - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Udaninie, Anna Krzyżak - Szkoła Podstawowa w Kostomłotach. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i informujemy, że uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów Dnia Strażaka tj. 7 maja o godz. 13.00 przed pomnikiem Żołnierzom Polskim w Środzie Śląskiej.
 
Marcel Witkowski                                                                                Maciej Hamkało
Matylda Kowalska                                                                               Damian Stanisławczyk
 
Natalia Nowak                                                                                    Patrycja Lisek
Jakub Brzeziński                                              Karolina Sieńko
Wiktoria Sabat                                                  Łucja Łach
Ilustracja do informacji: 32. sesja rady powiatu
20-04-2017

32. sesja rady powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu w Środzie Śląskiej zaprasza na sesję nr XXXII/2017, która odbędzie się 27 kwietnia  /czwartek/  o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 2, sala nr 205.
Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu Nr XXXI/2017 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.
4.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
5.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6.    Informacja dotycząca działań Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej w zakresie utrzymania stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Średzkiego w 2016 roku.
7.    Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu Średzkiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
8.    Ocena stanu sanitarnego i bezpieczeństwa Powiatu Średzkiego.
9.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
10.    „15 min. dla wyborców”.
11.    Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno- Wychowawczemu w Środzie Śląskiej,
- zmian w uchwale budżetowej Powiatu Średzkiego na rok 2017,
- przyjęcia rezygnacji  Pana Daniela Uszyńskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego  Rady Powiatu w Środzie Śląskiej,  
- odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu w Środzie Śląskiej  – Pani Haliny Mikła
12.    Interpelacje i zapytania radnych.
13.    Wnioski i oświadczenia radnych.
14.    Sprawy różne.
15.    Zamknięcie sesji.
Ilustracja do informacji: Wywiad ze starostą powiatu
14-04-2017

Wywiad ze starostą powiatu

Współpraca i partnerskie projekty to klucz do sukcesu samorządów – rozmowa ze starostą powiatu SEBASTIANEM BURDZY.
– Panie Starosto, na ostatniej sesji rady powiatu głosowano wniosek o odwołanie pana ze stanowiska starosty powiatu motywując to sytuacją w służbie zdrowia. Jak odnosi się pan do całej tej sytuacji?
Rzeczywiście po raz kolejny próbowano obarczyć mnie odpowiedzialnością za obecną sytuację w średzkiej służbie zdrowia. Głosowanie i poparcie radnych, w proporcji 11 do 5 za pozostawieniem mojej osoby jako starosty a także całego zarządu, dodało mi siły i utwierdziło w przekonaniu, że idziemy w dobrym kierunku. Budujące było również poparcie ze strony samorządowców z Malczyc, Kostomłot, Udanina a także poparcie organizacji pozarządowych. Istotną rolę w ocenie wniosku o odwołanie starosty ma również stanowisko Komisji Rewizyjnej, które obnażyło braki merytoryczne złożonego wniosku.
 
– Po ogłoszeniu wyników przypomniał pan radnym i wszystkim obecnym na sali okoliczności oraz osoby podejmujące decyzję o zbyciu udziałów średzkiego szpitala. Wspomniał też, że będzie przypominał mieszkańcom kto wówczas współdecydował o losie szpitala.
Tak. Jak już wspomniałem próbuje się mnie obarczyć odpowiedzialnością za sprzedaż szpitala. Najgorsze jest to, że chcą to zrobić osoby, które w 2010 roku były za jego sprzedażą. Mam tutaj na myśli przede wszystkim radnego Wojewódkę, który pełnił wówczas funkcję wicestarosty i był odpowiedzialny między innymi za średzki szpital. To za sprawą rekomendacji pana Wojewódki stanowisko prezesa spółki powierzyliśmy Andrzejowi Oćwieji,  człowiekowi  wywodzącemu się z jego ugrupowania.
Nie chcę się teraz wybielać i uwalniać od odpowiedzialności za tamte decyzję, chcę jednak przybliżyć okoliczności i rolę osób zaangażowanych w sprzedaż udziałów spółki.  Mieszkańcy nie są świadomi, że decyzje w Powiecie podejmuje pięcioosobowy zarząd oraz siedemnastoosobowa rada i często myślą, że za wszystko odpowiada starosta. Chciałbym aby mieli świadomość, że Powiat to nie Gmina, w której decyzje podejmowane są jednoosobowo, a następnie są przedkładane radzie do akceptacji.  
 
– Czyli decyzję o zbyciu udziałów średzkiego szpitala podjął cały zarząd?
Tak i ważne jest to, że decyzja ta została podjęta jednogłośnie przez zarząd i niemal jednogłośnie przez ówczesną radę powiatu, w tym radnych, którzy złożyli wniosek o odwołanie mnie.
Następstwem podpisania umowy zbycia udziałów w Średzkim Centrum Medycznym oraz podpisania umowy dzierżawy budynku była sprzedaż budynku szpitala w 2012 roku na rzecz PCZ-tu. Przypomnę tylko, że w 2012 roku wszyscy z zachwytem obserwowaliśmy zakres i ilość przeprowadzonych prac remontowo-budowlanych a także dosprzętowienie szpitala i rozwój świadczonych usług. Nic nie wskazywało na to, że spółka, która zainwestowała tak duże pieniądze w nasz szpital za cztery lata przestanie świadczyć usługi. Mało tego, podpisana w 2010 roku umowa dzierżawy była tak skonstruowana, że w przypadku jej rozwiązania bylibyśmy zobowiązani do zwrotu kosztów prac remontowo-budowlanych, na co nas po prostu nie było stać.
 
– Mieszkańcy dopytują jakie są szanse aby żeby szpital w Środzie Śląskiej znów zaczął funkcjonować w pełnym zakresie?
Staliśmy się ofiarą przestępstwa gospodarczego zaplanowanego przez zarząd PCZ S.A. Obecnie trwa proces windykacji majątku, a my jesteśmy na liście wierzycieli i czynnie bierzemy udział w posiedzeniach rady wierzycieli. Proces ten jest jednak niezwykle skomplikowany i czasochłonny. Osobiście uważam, że szanse są i to duże. Niestety na dzień dzisiejszy jest zbyt wiele niewidomych żebyśmy mogli rozmawiać o konkretach.
Na pewno istotne znaczenie w reaktywacji szpitala w Środzie Śląskiej będzie miała ustawa o sieci szpitali, właśnie tworzona przez rząd i rządzącą partię. Jeżeli w tej ustawie nie zostanie ujęty nasz szpital to szanse na jego pełną działalność zostaną niemal przekreślone. Dlatego chciałbym zaapelować do radnych powiatu, zwłaszcza tych związanych z rządzącą partią, o zaangażowanie się w to, aby nasz szpital ujęto w projektowanej sieci. Właśnie na tym teraz powinni się skoncentrować samorządowcy z naszego regionu, zwłaszcza ci mający możliwości i kontakty partyjne. Los naszego szpitala, w dużej mierze, będzie zależał nie od polityki lokalnej, lecz krajowej!
Wnioskami o odwołanie starosty nie przywrócimy szpitala w Środzie Śląskiej, lecz współpracą i wspólnymi działaniami, czego oczekują od nas mieszkańcy. Mam tutaj na myśli również włodarzy gmin powiatu, bez których woli współpracy i zaangażowania finansowego reaktywacja średzkiego szpitala będzie naprawdę trudna.
 
– Kwestię szpitala mamy wyjaśnioną. Za 1,5 roku czekają nas wybory samorządowe. Jakie cele stawia przed sobą starosta i zarząd powiatu na ten okres?
Jestem starostą już ponad dziesięć lat i przez wszystkie te lata realizowałem strategię ukierunkowaną na współpracę z lokalnymi samorządami oraz wspólne działania na rzecz mieszkańców. To był mój kierunek priorytetowy. Przykładem tego mogą być inwestycje drogowe, jakie od lat realizujemy w partnerstwie z gminami. Prawda jest taka, że bez wsparcie finansowego ze strony samorządów gminnych, nie moglibyśmy realizować inwestycji w takiej ilości i rozmiarach jak obecnie.
W tym roku planujemy uruchomić program rozwoju powiatowej infrastruktury drogowej, na wzór programu realizowanego przez marszałka województwa. Dzięki niemu gminy będą wskazywać jakie inwestycje są dla nich priorytetowe i jaki udział finansowy mogą zadeklarować. Za co otrzymają stosowną ilość punktów i w związku z nią nasze dofinansowanie. Jeżeli mowa o inwestycjach to w tym roku będzie ich naprawdę wiele. Najważniejsze z nich to: termomodernizacja budynku starostwa powiatowego, przebudowa drogi Rakoszyce - Cesarzowice ze ścieżką rowerową Kulin - Rakoszyce, przebudowa drogi Szymanów - Zawadka. Niedawno złożyliśmy wnioski na budowę ścieżek rowerowych Ciechów - Cesarzowice oraz Kostomłoty - Zabłoto oraz Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej, które ma się mieścić w starej sali sportowej przy ul. Wrocławskiej 12.  Planujemy też aplikować o środki na budowę ścieżki rowerowej Cesarzowice - Kulin w ramach działania LEADER zarządzanego przez Lokalną Grupę Działania Kraina Łęgów Odrzańskich. W partnerstwie z gminami powiatu przygotowujemy też wniosek na e-usługi.
 
– A jak wygląda współpraca Powiatu z gminami?
Jako Powiat staramy się być otwarci na współpracę na wszystkich możliwych płaszczyznach. Przykładem tego są wspólnie składane wnioski o dofinansowanie. Mając samorządy gminne lub ich jednostki za partnerów nasze projekty maja większe szanse na otrzymanie dofinansowania. Tak było przy wniosku na ścieżki rowerowe Ciechów – Cesarzowice i Kostomłoty - Zabłoto gdzie partnerami z zadeklarowanym udziałem finansowym zostały gmina Środa Śląska i gmina Kostomłoty, a zwykłymi  LGD Szlakiem Granitu i LGD Kraina Łęgów Odrzańskich. Partnerskim projektem jest również wspomniane już Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej. Prawie wszystkie gminne ośrodki kultury z powiatu średzkiego zadeklarowały chęć partnerstwa. Jedynym, który odmówił nam współpracy był Dom Kultury w Środzie Śląskiej.
Również my, jako powiat, a także nasze jednostki organizacyjne przede wszystkim muzeum, z chęcią przyjmujemy zaproszenia do partnerstwa. Tak było w przypadku projektów na rewitalizację rynku dolnego oraz utworzenie Centrum NGO w naszym mieście. I tutaj chciałbym zdementować pogłoski o rzekomych utrudnieniach Powiatu względem niektórych samorządów. Jeżeli jest to możliwe zawsze pomagamy uzyskać niezbędne pozwolenia i uzgodnienia. Przykładem tego może być pozwolenie na budowę dla Centrum NGO w Środzie Śląskiej, które znacznie zwiększyło szanse tego projektu w staraniach o dofinansowanie.
 
– W jednym z wywiadów burmistrz Środy Śląskiej określił współpracę z Powiatem mianem pragmatycznej. Na czym ta pragmatyczność może polegać?
Myślę, że burmistrz Ruciński może najlepiej odpowiedzieć na to pytanie, gdyż jest autorem takiego stwierdzenia. Ja mogę powiedzieć, że władze Powiatu doceniają każdą formę współpracy z naszymi gminami. Mało tego, dążą do niej, bo to służy interesom mieszkańców!   
Jeżeli mówimy o współpracy z gminą Środa Śląska to, w mojej ocenie, jest ona mało przejrzysta i wykorzystywana politycznie. Gdy gmina podpisuje partnerstwo, w którym zobowiązuje się przekazać na zadanie określoną kwotę, a później chce się z takiego zobowiązania wycofać, bo dana kwota przekroczyła 50% udziału to nie jest złośliwość  Powiatu. Gdy gminna jednostka organizacyjna jaką jest dom kultury odmawia partnerstwa przy realizacji projektu z zakresu kultury to również nie ma w tym winny Powiatu.  
Proszę pamiętać, że współpracę i partnerstwo buduje się na wzajemnym zaufaniu i przejrzystości, a w tym przypadku tego zaufania nie ma i wynika to nie z naszych działań, lecz ruchów osób zarządzających ratuszem. Zaufania nie buduje się wykorzystując decyzje budowlane w celu usprawiedliwienia budowy kominów stałopalnych, zaufania nie buduje się utrudniając wpisane powiatowej inwestycji do Lokalnego Programu Rewitalizacji. Wreszcie zaufania nie buduje się lobbując za odwołaniem starosty i zarządu powiatu.  
Jeżeli chodzi o dofinansowanie i wsparcie ze strony samorządów, instytucji kultury i innych podmiotów to osoby, które o tym decydują muszą zdawać sobie sprawę, że nie robią tego dla mnie czy radnych powiatowych, lecz robią to dla mieszkańców swojej gminy i całego powiatu! Nie mogą robić tego dla swoich korzyści politycznych!   
Doskonale wiem jak ważna jest przejrzystość i transparentność w lokalnej polityce. Po dziesięciu latach „starostowania” mogę z czystym sumieniem potwierdzić prawdziwość powiedzenia „zgoda buduje niezgoda rujnuje”. Chciałbym też zapewnić wszystkich, że pomimo różnych trudności nasz urząd jest instytucją otwartą na współpracę, a wręcz uzależnioną od niej zwłaszcza ze strony bardziej majętnych samorządów. Działając razem możemy osiągnąć dwa razy więcej i tego właśnie oczekują od nas mieszkańcy, będący też naszymi wyborcy.
Ilustracja do informacji: 3-majowy Rajd Rowerowy
19-04-2017

3-majowy Rajd Rowerowy

W tym roku Powiat Średzki organizuje obchody rocznicy uchwalania Konstytucji 3-go Maja. 3-majowy Rajd Rowerowy to jego propozycja.
Uczestnicy rajdu będą mieli do pokonania około 30-km trasę, którą będzie wiodła przez miejscowości: Środa Śląska, Szczepanów, Kobylniki, Słup, Brodno, Lipnica, Środa Śląska. Rajd wyruszy o godz. 10.00 z parkingu Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej (za budynkiem PUP-u). W Słupie zaplanowano dłuższy postój oraz poczęstunek. Być może znajdą się chętni do rozegrania meczu samorządowcy kontra mieszkańcy powiatu.
 
– Serdecznie zapraszamy do udziału w planowanej imprezie. Rajd i piknik, to według nas, ciekawa propozycja zarówno dla rodzin jak i osób ze sportowym zacięciem. Podczas postoju w miejscowości Słup planujemy rozegrać mecz integracyjny, a także przeprowadzić miniguiz na temat polskich konstytucji – mówią pracownicy wydziału promocji powiatu, organizujący rajd. – Wszyscy uczestnicy rajdu mogą liczyć też na pamiątki i inne niespodzianki.
 
Osoby zainteresowane 3-majowym Rajdem Rowerowym proszone są o zgłaszanie swojego udziału na adres: ewa.sikora[małpa]powiat-sredzki.pl. W mailu powinna znaleźć się informacja na temat liczby zgłaszanych osób oraz imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby zgłaszającej. Zgłoszenia przyjmowane będą do czwartku 27 kwietnia. Więcej informacji pod nr tel. 71 396 89 17, w godzinach pracy starostwa.  
 
Uwaga - trasa rajdu będzie wiodła głównie drogami polnymi.
 
Ilustracja do informacji: W świątecznym klimacie
14-04-2017

W świątecznym klimacie

Zgodnie z tradycją domownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Śląskiej i Piersnie zorganizowali wielkanocne śniadanie.
czytaj dalej ›
Ilustracja do informacji: Powiatowe obchody Dnia Zdrowia
14-04-2017

Powiatowe obchody Dnia Zdrowia

7 kwietnia obchodzono Światowy Dzień Zdrowia. W Środzie Śląskiej uczczono go Paradą Zdrowia oraz Powiatowym Przeglądem Artystycznym.
czytaj dalej ›
Ilustracja do informacji:  * * *
13-04-2017

* * *

Niech Święto Wielkiej Nocy napełni wszystkich wiarą i miłością oraz odrodzi nas duchowo. Niech da siłę do przezwyciężania codziennych  trudności i pozwoli z nadzieją patrzeć w przyszłość
MIESZKAŃCOM POWIATU ŚREDZKIEGO
życzą
SEBASTIAN BURDZY, Starosta Powiatu Średzkiego
i DANIEL PADEWSKI, Przewodniczący Rady Powiatu w Środzie Śląskiej
Ilustracja do informacji: Krótszy dzień pracy
13-04-2017

Krótszy dzień pracy

Informujemy, że jutro tj. 14 kwietnia starostwo powiatowe będzie czynne do godz. 13.00. Wydział komunikacji oraz kasa będą przyjmować klientów do godz. 12.30.
czytaj dalej ›
Ilustracja do informacji: Zapraszamy na Powiatowe Targi Pracy
14-04-2017

Zapraszamy na Powiatowe Targi Pracy

Po raz kolejny Poniatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej organizuje Targi Pracy. Impreza odbędzie się 25 kwietnia w godz. 10.00-12.00 w sali konferencyjnej starostwa powiatowego. W programie spotkania z pracodawcami, porady prawne oraz konsultacje ze specjalistami rynku pracy.
czytaj dalej ›
1 2 3 4 5 6 ... 120
  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin