Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności z powiatu

Ilustracja do informacji: Zarząd powiatu z absolutorium

Zarząd powiatu z absolutorium

12 radnych za i 5 przeciw to wynik głosowania za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej. Sesja absolutoryjna odbyła się 30 maja.
Sesja rozpoczęła się zwyczajowo od sprawozdań starosty z wykonania uchwał rady oraz pracy zarządu powiatu w okresie między sesjami. Kolejnym punktem posiedzenia była ocena Akacji Zima. W „15 minutach dla wyborców” mieszkańcy pytali m.in. o wnioski pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej i stanowisko Powiatu wobec nich. Następnie radni przyjęli dwie uchwały, w sprawie:
- zmian w uchwale budżetowej Powiatu Średzkiego na rok 2018;
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018-2024.
 
Po tych punktach rozpoczęła się część absolutoryjna. Skarbnik powiatu odczytała opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu odnośnie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok. Po niej radni przyjęli uchwałę przyjmującą sprawozdanie finansowe Powiatu Średzkiego za 2017 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok. Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Witold Rutkowski odczytał wniosek w sprawie udzielenia absolutorium. Komisja oceniła wykonanie budżetu pozytywnie i wnioskowała o udzielenie absolutorium zarządowi powiatu. Wniosek Komisji Budżetowej otrzymał pozytywną opinię Składu Orzekającego RIO. Ostatnim punktem było podjęcie uchwały absolutoryjnej. Za jej przyjęciem głosowało dwunastu radnych, przeciw pięciu. – Dziękuję radzie powiatu za udzielone zarządowi absolutorium. Mam nadzieję, że do końca tej kadencji zrealizujemy wszystkie z zaplanowanych inwestycji i rada  zakończy tę kadencję z dorobkiem, który będzie powodem do dumy – podsumował głosowanie starosta powiatu Sebastian Burdzy.
 
Nikt nie zabrał głosu w punktach poświęconym interpelacjom, a także wnioskom i oświadczeniom radnych.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin