Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności z powiatu

Ilustracja do informacji: Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wrocławska 2 , 55-300 Środa  Śląska;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail specrodo~@~wp~.~pl lub adresem do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska
 3. celem przetwarzania danych jest realizacja zadań samorządu powiatowego  na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a, c, e;
 4. dane udostępnione przez Panią/Pana będą/nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, mogą zostać udostępniane tylko organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 5. administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji wynikających z instrukcji kancelaryjnej;
 7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności związanych z realizacją zadań ustawowych samorządu powiatowego;
 9. dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Więcej informacji tutaj

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
 • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
 • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
 • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
 • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin