Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności z powiatu

Ilustracja do informacji: Sesja Rady Powiatu

Sesja Rady Powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu w Środzie Śląskiej zaprasza na sesję rady nr XLVI/2018, która odbędzie 30 maja /środa/ o godz. 14.00 w sali konferencyjnej nr 205 Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej.
Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu Nr XLV/2018 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.
4.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
5.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6.    Ocena Akcji zima.
7.    „15 min. dla wyborców”.
8.    Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok.
9.    Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok.
10.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Średzkiego za 2017 rok.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Średzkiego za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok.
12.    Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej.  
13.    Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej.
15.    Interpelacje i zapytania radnych.
16.    Wnioski i oświadczenia radnych.
17.    Sprawy różne.
18.    Zamknięcie sesji.    

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin