Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności z powiatu

Ilustracja do informacji: Sesje rady w 2018 roku

Sesje rady w 2018 roku

Zgodnie ze zwyczajem na grudniowej sesji radni powiatu przyjęli plan pracy Rady na kolejny rok.
Oto tematy kolejnych sesji:
Styczeń:
1.    Analiza poniesionych w 2017 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia – nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
2.    Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Środzie Śląskiej.
Luty:    
1.    Informacja na temat przebiegu  „Akcji Zima” na drogach powiatowych.
2.    Zabezpieczenie zimowe obiektów administracyjnych przez Starostwo Powiatowe i podległe jednostki.
Marzec:    
1.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
2.    Ocena zasobów pomocy społecznej,
3.    Coroczne sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
4.    Współpraca PCPR z MOPS i GOPS.
Kwiecień:    
1.    Roczne sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
2.    Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
3.    Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
4.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Maj:    
1.    Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. Absolutorium dla Zarządu Powiatu.
2.    Ocena „Akcji Zima"
Czerwiec:    
Stan przygotowań do wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży w podległych jednostkach.
Lipiec- sierpień: PRZERWA WAKACYJNA
Wrzesień:    
1.    Informacja o naborze do szkół podległych Starostwu Powiatowemu.
2.    Ocena funkcjonowania szkolnictwa zawodowego w roku szkolnym 2017 – 2018.
3.    Październik    1.Informacja na temat realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017-2018 oraz analiza wyników sprawdzianów i egzaminów w podległych placówkach
4.    Ocena funkcjonowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Środzie Śląskiej,
Listopad:    
Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin