Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

30-03-2011

PO KL na lata 2007-2013

Projekt pn. ,,Szkoła równych szans"
 
 
     Celem projektu ,,Szkoła równych szans” jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe z terenu powiatu średzkiego oraz eliminacja różnic w jakości usług edukacyjnych występujących w relacji miasto –wieś, poprawa sytuacji edukacyjnej na terenie powiatu średzkiego, stworzenie możliwości rozwijania swoich zainteresowań, uzupełnienie wiedzy przez uczniów oraz aktywizacja społeczna młodzieży poprzez realizacje programów wsparcia dydaktycznego w systemie oświaty.

     W ramach projektu uczniowie korzystają z zajęć pozalekcyjnych: matematycznych, przyrodniczych, językowych, informatycznych, humanistycznych, sportowych, z przedsiębiorczości, oraz wyrównawczych z: języka polskiego, historii, matematyki. Korzystają z doradztwa zawodowego i doradztwa psychologiczno-pedagogicznego. Dzięki realizacji przedsięwzięcia zorganizowanych zostało 20 wyjazdów edukacyjnych, zakupione zostały pomoce dydaktyczne, podręczniki. W ramach projektu uczniowie mieli zapewniony poczęstunek oraz odwóz do domu po zajęciach.

Beneficjenci Ostateczni, to uczniowie:
Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
Technikum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
  
Okres realizacji: 1 września 2009 do 30 lipca 2011  
Wartość projektu: 1 590 095,90 zł , w tym dofinansowanie 1 351 581,51 zł.
 
 
 
Projekt realizowany w partnerstwie z Wyższą Szkołą Bankową
 

     Celem projektu „Bilet do przyszłości” jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, rozwój kompetencji kluczowych oraz pasji i zainteresowań poprzez uczestnictwo w wielu formach zajęć edukacyjnych. Różnorodność oferowanych zajęć ma przede wszystkim poszerzyć wiedzę z zakresu przedmiotów przyrodniczo – matematycznych, ale także rozwinąć kompetencje kluczowe, w tym matematyczne, informatyczne i  społeczne, a w efekcie pomóc świadomie wybrać kierunek studiów i zaplanować swoją dalszą karierę zawodową. W wyniku prowadzonych zajęć uczniowie mają szansę na przystąpienie do matury na poziomie rozszerzonym i dostanie się na wymarzony kierunek studiów, w tym na te kierunki, na które jest obecnie zapotrzebowanie na rynku pracy.
     W ramach projektu uczniowie korzystają z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego,  języków obcych, matematyki.  Uczestniczą w kołach zainteresowań: matematycznym, informatycznym, biologiczno-chemicznym , ze sztuką na ty, geograficznym oraz  filmowym. Korzystają z doradztwa edukacyjno-zawodowego i doradztwa psychologiczno-pedagogicznego. W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, książki. W ramach projektu uczniowie mieli zapewniony poczęstunek oraz odwóz do domu po zajęciach. W ramach kół zainteresowań organizowane są między innymi zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim, Politechnice Wrocławskiej, wyjazdy do muzeów w Polsce i za granicą , teatrów, zakładów pracy. Organizowany jest cykl spotkań z ciekawymi ludźmi oraz przedstawicielami rynku pracy.

Beneficjenci Ostateczni, to uczniowie:
Liceum Ogólnokształcącego w PZSP nr 1
Liceum Profilowanego
Liceum Profilowane w PZSP nr 2 (korzystali do 30.04.2011)
 
Okres realizacji projektu: 1 września 2010 do 31 lipca 2012
Wartość projektu 1.206.168,02 finansowany przez Unię Europejską
POKL Priorytet IX., Działanie 9.1
  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin