Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Zarząd Powiatu

28-03-2011

Skład zarząd powiatu kadencji 2014-2018

1. Burdzy Sebastian – przewodniczący zarządu
2. Pierzchalski Grzegorz – z-ca przewodniczącego zarządu
3. Buba Kazimierz – członek zarządu
4. Chabraszewski Józef – członek zarządu
5. Wieczorek Jerzy – członek zarządu
 
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 01.142.1952 ze zmianami) zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
1. przygotowywanie projektów uchwał rady,
2. wykonanie uchwał rady,
3. gospodarowanie mieniem powiatu,
4. wykonywanie budżetu powiatu,
5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
 
W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu.
  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin