Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

News box

Ilustracja do informacji: Zapraszamy na sesje rady powiatu

Zapraszamy na sesje rady powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu w Środzie Śląskiej  zaprasza na sesję rady nr  V/2019, która odbędzie się 28 lutego br. /czwartek/ o godz. 14.00 w sali konferencyjnej nr 205 Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej.
Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu   Nr IV/2019 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.
4.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
5.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6.    Informacja na temat przebiegu „Akcji Zima” na drogach powiatowych.
7.    Zabezpieczenie zimowe obiektów administracyjnych przez Starostwo Powiatowe i podległe jednostki.
8.    „15 min. dla wyborców”.
9.    Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019-2025
- wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego, znajdującego się na II   piętrze  budynku przy ul. Wrocławskiej 2 w Środzie Śląskiej.
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części pomieszczeń wraz z gruntem i piwnicą, usytuowanych przy ul. Kilińskiego 28 w Środzie Śląskiej,
- zmiany uchwały nr XLIX/221/2018 z dnia 27.09.2018 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 2056D kategorii drogi powiatowej,
- zmiany nazwy Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej,
- zmiany nazwy Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 12 w pięcioletnie Technikum  nr 1 w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 12,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Środzie Śląskiej, ul. Św. Andrzeja 4 w pięcioletnie Technikum nr 2 w Środzie Śląskiej, ul. Św. Andrzeja 4,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 12 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 12,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 12 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 12,
- stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum dla Dorosłych w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej, ul. Św. Andrzeja 4,
- stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Środzie Śląskiej,
- projektu ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Średzkiego od dnia 1 września 2019 roku,
- zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Środzie Śląskiej na 2019 rok.
10.    Interpelacje i zapytania radnych.
11.    Wnioski i oświadczenia radnych.
12.    Sprawy różne.
13.    Zamknięcie sesji.        

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin