Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

News box

Ilustracja do informacji: IV sesja Rady Powiatu w Środzie Śląskiej

IV sesja Rady Powiatu w Środzie Śląskiej

Przewodniczący Rady Powiatu w Środzie Śląskiej zaprasza na sesję rady, która odbędzie się 24 stycznia /czwartek/ o godz. 14.00 w sali konferencyjnej nr 205 Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 2.
Proponowany porządek posiedzenia:
1.  Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu Nr II/2018 i Nr III/2019 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.
4.  Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
5.  Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6.  Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Środzie Śląskiej za rok 2018.
7.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
8.  „15 min. dla wyborców”.
9.  Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o  projekcie uchwały budżetowej.
10. Odczytanie opinii komisji stałych.
11.  Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych.
12.  Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nieuwzględnionych w projekcie budżetu.
13.  Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu uchwały.
14.  Dyskusja nad projektem budżetu.
15.  Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu.
16.  Głosowanie wniosków komisji stałych Rady Powiatu nieuwzględnionych przez Zarząd Powiatu w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków.
17.  Podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na rok 2019.
18.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 – 2025.
19.  Interpelacje i zapytania radnych.
20.  Wnioski i oświadczenia radnych.
21.  Sprawy różne.
22.  Zamknięcie sesji.        

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin