Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

News box

Ilustracja do informacji: Sesje rady powiatu w 2019 roku

Sesje rady powiatu w 2019 roku

Zgodnie ze zwyczajem na grudniowej sesji radni powiatu przyjęli plan pracy rady na kolejny rok.
Oto tematy, którymi będą zajmować się radni powiatu w 2019 roku:
Styczeń
1.    Analiza poniesionych w 2018 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia – nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
2.    Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Środzie Śląskiej.
Luty
1.    Informacja na temat przebiegu  „Akcji Zima” na drogach powiatowych.
2.    Zabezpieczenie zimowe obiektów administracyjnych przez Starostwo Powiatowe i podległe jednostki.
Marzec
1.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
2.    Ocena zasobów pomocy społeczne.
3.    Coroczne sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
4.    Współpraca PCPR z MOPS i GOPS.
Kwiecień
1.    Roczne sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
2.    Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
3.    Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
4.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Maj
1.    Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok. Absolutorium dla Zarządu Powiatu.
2.    Ocena „Akcji Zima".
Czerwiec
1.    Stan przygotowań do wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży w podległych jednostkach.
2.    Analiza rynku pracy.
Lipiec - sierpień
Przerwa wakacyjna
Wrzesień
1.    Informacja o naborze do szkół podległych Starostwu Powiatowemu.
2.    Ocena funkcjonowania szkolnictwa zawodowego w roku szkolnym 2018-2019.
Październik
1.    Informacja na temat realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018-2019 oraz analiza wyników sprawdzianów i egzaminów w podległych placówkach.
2.    Ocena funkcjonowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Środzie Śląskiej.
Listopad
Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej.
Grudzień
1.    Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych w 2019 roku.
2.    Przyjęcie planów pracy na 2019 rok – rady powiatu, komisji stałych.
3.    Przyjęcie budżetu Powiatu na 2019 rok.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin