Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

News box

Ilustracja do informacji: Druga sesja rady powiatu

Druga sesja rady powiatu

Aż osiemnaście uchwał przyjęli radni na grudniowej sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.  
Uchwały personalne dotyczyły wyboru skarbnika powiatu. Funkcję tę, po konkursie ofert, powierzono Elżbiecie Czarnocie, zatrudnionej w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej. – Pracuję już 26-lat, a od 17 zajmuję się finansami publicznymi. W 2001 roku rozpoczęłam pracę w strukturach samorządowych starostwa powiatowego. W 2008 roku zostałam powołana na stanowisko skarbnika gminy Kostomłoty, a od marca 2015 roku pełnię funkcję skarbnika gminy Środa Śląska. Przez cały ten czas pogłębiam swoje wykształcenie i kompetencje kończąc m.in. podyplomowe studia w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu – przedstawiła się nowa skarbnik powiatu, która wyraziła też nadzieję na udaną i satysfakcjonującą współpracę z radą powiatu. – Współpraca z panią Elą to czysta przyjemność. Rozwiązywanie problemów księgowych to bardzo trudne sprawy, ale dla tej pani nie ma trudnych rzeczy – podsumowała wybór nowego skarbnika Maria Zachary.
 
Na sesji uzupełniono prezydium rady o wiceprzewodniczących. Funkcje te powierzono Joannie Szremskiej oraz Danielowi Uszyńskiemu. Na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wybrano Agnieszkę Wiatrzyk, jej zastępcę Halinę Mikłę, a sekretarza Honoratę Dulską. Radni deklarowali też udział w pozostałych komisjach rady. Składy tych komisji przedstawiają się następująco.
Komisja Budżetowa: Daniel Uszyński, Joanna Szremska, Małgorzata Rachwalska, Mariusz Wojewódka, Józef Chabraszewski, Grzegorz Pierzchalski, Jan Piotrowski, Artur Bogucki, Honorata Dulska, Krzysztof Szałankiewicz, Sebastian Burdzy.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej: Judyta Partyka-Basa, Marek Majerowski, Halina Mikła, Agnieszka Wiatrzyk, Czesław Kaczmarek i Sebastian Burdzy.
Komisja Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska: Maria Zachary, Grzegorz Pierzchalski, Jan Piotrowski i Czesław Kaczmarek.
 
Pozostałe uchwały podjęte na grudniowej sesji rady dotyczyły:
 • ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Środzie Śląskiej,
 • „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części lokalu użytkowego usytuowanego w przyziemiu budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej,
 • wyrażenia zgody na przedłużenie w trybie bezprzetargowym umowy najmu pomieszczeń gospodarczych położonych w Środzie Śląskiej przy ul. Świdnickiej 33,
 • wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej 2091D od Udanina do Konar wraz z chodnikami i ścieżką bitumiczną Udanin – Piekary (etap I od km 0+000 do km 1+945)  oraz  w miejscowości Udanin (etap II od km 0+000 do 0+554)”,
 • zmiany Uchwały Nr XXIII/159/2012 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Średzkiego w Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego,
 • określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • zmiany uchwały nr XLIX/219/2018 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 27 września 2018 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej,
 • zmian w uchwale budżetowej Powiatu Średzkiego na rok 2018,
 • ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Średzkiego,
 • przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Środzie Śląskiej na 2019 rok,
W przerwie obrad Młodzieżowa Rada Powiatu Średzkiego zorganizowała zbiórkę środków na akcję „Adopcja na odległość”. Dzięki hojności radnych i gości udało się zebrać ponad 400 złotych, które pozwolą na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla ubogich uczniów z Madagaskaru.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
 • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
 • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
 • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
 • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin