Blad polaczenia z baza danych: SQLSTATE[HY000]: General error: 1925 Query cache is globally disabled and you can't enable it only for this session Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej – Sesja budżetowa
Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

News box

Ilustracja do informacji: Sesja budżetowa

Sesja budżetowa

Przewodniczący Rady Powiatu w Środzie Śląskiej zaprasza na sesję Rady Powiatu Nr XL/2017, która odbędzie się 5 grudnia o godz. 14.00 w sali konferencyjnej nr 205 Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej.
Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    „15 min. dla wyborców”.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w przyziemiu budynku przy ul. Wrocławskiej 2 w Środzie Śląskiej.
6.    Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o  projekcie uchwały budżetowej.
7.    Odczytanie opinii komisji stałych.
8.    Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych.
9.    Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nieuwzględnionych w projekcie budżetu.
10.    Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu uchwały.
11.    Dyskusja nad projektem budżetu.
12.    Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu.
13.    Głosowanie wniosków komisji stałych Rady Powiatu nieuwzględnionych przez Zarząd Powiatu w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków.
14.    Podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na rok 2018.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 – 2024.
16.    Interpelacje i zapytania radnych.
17.    Wnioski i oświadczenia radnych.
18.    Sprawy różne.
19.    Zamknięcie sesji.   

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin